Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

Als eigenaar van Carla Jacobs Tekst & Communicatie ben ik verantwoordelijk voor de  verwerking van persoonsgegevens. Ik vind jouw privacy belangrijk en daarom zal ik er alles aan doen om persoonlijke informatie die jij aan mij verstrekt vertrouwelijk te behandelen, in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze privacyverklaring staat welke gegevens ik gebruik, met welk doel, hoe ik met de gegevens omga en op welke manier ik zorg voor een adequate beveiliging.

Wie ik ben

Carla Jacobs Tekst & Communicatie 
Berkenlaan 36
5271 NH Sint-Michielsgestel 
KvK: 76536920
E-mailadres: carla@carla-jacobs.nl
Telefoon: 06 19 28 45 71

Persoonsgegevens die ik verwerk

Maak je gebruik van mijn diensten, dan verwerk ik de volgende gegevens:
– naam
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
– overige gegevens die jij aan mij verstrekt

Deze persoonsgegevens heb ik nodig om contact te kunnen hebben over mijn diensten, zodat ik jou van een offerte kan voorzien, zodat ik facturen kan sturen en zodat ik de overeenkomst uit kan voeren die wij hebben gesloten. Als jij jouw gegevens achterlaat zodat ik contact kan opnemen om jou bijvoorbeeld van informatie te voorzien over mijn diensten, geef je mij toestemming om jouw gegevens te verwerken. Deze toestemming mag je altijd intrekken. Die intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die ik al heb gedaan toen jouw toestemming nog wel geldig was.

Als je mij geen persoonsgegevens wil verstrekken, kan ik helaas aan jou geen diensten leveren.

Delen van persoonsgegevens

Ik verkoop geen persoonsgegevens aan derden. Je gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je kunt hierbij denken aan:
– administratiesysteem
– boekhouder
– e-mailprovider
– bank
– websitebouwer
– websitehosting
– cloudprovider

Ik doe hierbij mijn best om zoveel mogelijk partijen uit te kiezen die in de EU zijn gevestigd. Als dat niet lukt, dan zal ik onderzoeken welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen door deze partij om vast te stellen of het beschermingsniveau voldoende is en zal ik overeenkomsten sluiten waarin we afspraken vastleggen. Met verwerkers sluit ik verwerkersovereenkomsten.

Bewaartermijn

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Bepaalde persoonsgegevens bewaar ik minimaal zeven jaar omdat ik wettelijk verplicht ben mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
Als ik gegevens niet zeven jaar hoef te bewaren voor de Belastingdienst, hanteer ik een bewaartermijn van twee jaren.

Jouw rechten

Jij hebt verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens die ik verwerk. Namelijk het recht op inzage, rectificatie en wissing van jouw gegevens. Daarnaast mag je mij verzoeken om de verwerking van jouw gegevens te beperken, mag je bezwaar maken tegen de verwerking en kun je een beroep doen op gegevensoverdraagbaarheid. Ook jouw eerder gegeven toestemming mag je altijd intrekken. Wil je een beroep doen op één van jouw rechten? Mail mij dan even op carla@carla-jacobs.nl.  

Wanneer je een klacht hebt, kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden bij mij geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde besluitvorming (dat wil zeggen: zonder dat er een mens tussen komt).

Beveiliging

Ik neem de bescherming van persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het mailverkeer, de website en de opslag van gegevens (back-up) op mijn computer worden beschermd door anti-virussoftware.

Cookies of vergelijkbare technieken

Ik gebruik alleen privacyvriendelijk ingestelde Google Analytics-cookies. Deze zijn anoniem (niet aan een persoon te relateren) en daarom hoef ik daar geen toestemming voor te vragen. Andere cookies gebruik ik niet.

Aanvullende informatie

Heb je vragen over deze privacyverklaring of over je eigen persoonsgegevens? Neem dan contact met me op.

Ik kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen, bijvoorbeeld als ik mijn website verander. Ik raad je daarom aan deze verklaring regelmatig nog eens te lezen.

Oktober 2022